Τα προϊόντα της Milanode είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η χρήση των επιλεγμένων υλικών και η εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών κατασκευής, εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής, ανάλογη της χρήσης του προϊόντος.

Ειδικότερα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ως εξής:

Προϊόντα κατασκευής Milanode

 • 10 έτη στα σκελετά ντυμένων επίπλων
 • 7 έτη σε ιμάντες και φόδρες
 • 3 έτη στα εξαρτήματα, στους μηχανισμούς και μεταλλικά μέρη
 • 3 έτη στα μαξιλάρια καθίσματος και πλάτης
 • 2 έτη στα υφάσματα
 • 2 έτη στα δέρματα , τεχνοδέρματα και ecoleather
 • 5 έτη στις συναρμογές, τις βαφές, τα λούστρα και τις λάκκες
 • 2 έτη στα έπιπλα με CPL

Προϊόντα εισαγωγής

 • 2 έτη σε καναπέδες
 • 2 έτη σε κρεβάτια
 • 2 έτη σε πολυθρόνες
 • 2 έτη σε καρέκλες
 • έως 8 έτη σε στρώματα

Η αρχή του χρόνου διάρκειας της εγγύησης καθορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης αγοράς, η οποία πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης.

Σε περίπτωση προβλήματος το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση της Milanode, η εταιρεία αναλαμβάνει κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.

Στα πλαίσια της εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή προϊόντος θα πρέπει να γίνει από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν φθορές και βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από:

 • Εξωτερικούς παράγοντες (ήλιο, υγρασία, σκόνη, νερό, αλλαγές θερμοκρασίας κλπ.)
 • Κακή ή λανθασμένη συντήρηση των προϊόντων (καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν χλώριο, ασετόν, διαλύτες, λειαντικά απορρυπαντικά, μεταλλικά σφουγγαράκια, χλωρίνη κτλ.)
 • Κακή ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Οι οδηγίες σωστής φροντίδας και χρήσης προϊόντων παραθέτονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που δεν καλύπτεται από την εγγύηση Milanode, η εταιρεία μετά από συνεννόηση με τον πελάτη δύναται να αναλάβει την επισκευή του προϊόντος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για αυτόν.

Το κόστος μεταφοράς* των προϊόντων προς επιστροφή, επισκευή ή αντικατάσταση βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

*Τυχόν χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, η χρήση του οποίου έχει κριθεί υποχρεωτική από την εταιρεία για την παράδοση των προϊόντων, αφορά δαπάνη του πελάτη σε εξωτερικό συνεργάτη και ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία.