ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ή / ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP).

Ο Πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει κατόπιν επικοινωνίας στην MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο με εταιρικό μεταφορικό μέσο της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή μέσω του εγκεκριμένου διανομέα της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί κατά την κρίση της, σε επισκευή ή αντικατάσταση του είδους αυτού. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Κατά την παραλαβή των προϊόντων, δεν θεωρούνται αστοχία τα εξής:

 1. Ξύλινα έπιπλα

Σε αποχρώσεις ξύλου όπως το δρυς rustic και η καρυδιά forest (βλ. φωτο), η παρουσία ρόζου, σχισμών ή/και διαφορετικών αποχρώσεων (εναλλαγή σκούρου και ανοικτού στις επιφάνειες) αποτελεί γνώρισμα των εν λόγω υλικών και δεν θεωρείται αστοχία του ξύλου ή της κατασκευής.

 1. Μασίφ - Ημιμασίφ έπιπλα

Στα έπιπλα που κατασκευάζονται με μασίφ ξύλο (βλ. φωτο) υπάρχει ενδεχόμενο τα νερά του ξύλου να διαφέρουν μεταξύ τους ή να υπάρχουν διχρωμίες. 

Οι ρόζοι, οι τρύπες και οι πιθανές ρωγμές είναι απολύτως φυσιολογικά στοιχεία του μασίφ ξύλου, καθώς αναφερόμαστε σε ένα εξ’ ολοκλήρου φυσικό προϊόν και δεν αποτελούν αστοχία του ξύλου ή της κατασκευής.

Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να προκύψουν μικρές διαφορές στη διάσταση, να παρουσιαστούν νέες ρωγμές ή να μεγαλώσουν οι υπάρχουσες, αφού το μασίφ ξύλο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εσωκλείει υγρασία την οποία αποβάλει σταδιακά, άμεσα συσχετιζόμενες με τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασίας χώρου, υγρασία, έκθεσης σε ήλιο).

Παλαιωμένο ξύλο

Τα έπιπλα από παλαιωμένο ξύλο (βλ. φωτο) λόγω της κατασκευής τους από διαφορετικές παρτίδες ξύλου, ποικίλλης προέλευσης, αποτελούν μοναδικά προϊόντα. Τυχόν χρωματικές διαφορές, ανομοιομορφίες στα νερά, ρόζοι, σκισίματα, τρύπες και υπολείμματα από ρετσίνι αποτελούν βασικό γνώρισμα των επίπλων και δεν θεωρούνται αστοχία.

 1. Μαρμάρινες επιφάνειες

Το μάρμαρο αποτελεί ένα φυσικό πέτρωμα με αποχρώσεις μοναδικές στην κάθε επιφάνεια και ποικιλομορφία ανά τεμάχιο. Οποιοδήποτε φωτογραφικό υλικό θεωρείται ενδεικτικό, καθώς επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο φωτισμός του χώρου και το μέσο λήψης του υλικού.

 1. Κρύσταλλα

Οι κρυστάλλινες επιφάνειες θα πρέπει να ελέγχονται κατά την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της παραλαβής τους, η εταιρεία δεν δύναται να αναλάβει ουδεμία ευθύνη, καθώς αναφερόμαστε σε ένα υλικό το οποίο χρήζει μεγάλης προσοχής και δεν συνοδεύεται από εγγύηση.

 1. Διαφορές ανάμεσα στα εκθέματα καταστημάτων και τα τελικά προϊόντα

Τα Showroom της Milanode παρουσιάζουν τις συλλογές επίπλων σε ειδικές συνθήκες επαγγελματικού φωτισμού και πολλά από τα εκθέματα εκτίθονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπό το έντονο φυσικό φως του ήλιου. Οι παραπάνω συνθήκες επηρεάζουν και συχνά αλλοιώνουν ελαφρώς τις αποχρώσεις των υλικών κατασκευής των εκθεσιακών επίπλων. Ως εκ τούτου, τόσο τα ξύλινα έπιπλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλων, όσο και τα υφασμάτινα έπιπλα ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορά απόχρωσης ανάμεσα στα εκθέματα των καταστημάτων και στο προϊόν ιδίου υλικού που θα παραλάβει ο πελάτης.

Η αίσθηση μαλακότητας του καθίσματος ενός καναπέ, ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του εκθέματος σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί διαφορετικό ύφασμα από του εκθεσιακού επίπλου, καθώς τα υφάσματα ποικίλουν σε ελαστικότητα και σύνθεση.

1. Επιστροφές προϊόντων

Λόγος επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος αποτελεί:

 • Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή
 • Να προκλήθηκαν στα προϊόντα, ελαττώματα κατά τη μεταφορά, όταν αυτή γίνεται από εταιρικό μεταφορικό μέσο της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή εγκεκριμένο διανομέα της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής του Πελάτη, την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών
 • Σε κάθε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος για τα οποία φέρει την ευθύνη η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή και τρίτος κατασκευαστής (στις περιπτώσεις προϊόντων εμπορίας που δεν κατασκευάζονται από τη MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Το κόστος μεταφοράς προϊόντων προς επιστροφή και επισκευή ή αντικατάσταση βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πελάτη.

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον Πελάτη και στο χρόνο που εγγράφως συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του Πελάτη της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχής των προϊόντων ως έχουν.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και σε άρτια κατάσταση.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και ανάλογα με την περίπτωση θα:

 • εκτελείται επισκευή του προϊόντος εάν αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί
 • εκτελείται ολική αντικατάσταση μόνο στην περίπτωση που το προϊόν δεν επισκευάζεται
 • εκτελείται ακύρωση της συναλλαγής εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στη περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια του λογιστηρίου της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικής κάρτας του Πελάτη, η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα της πιστωτικής κάρτας, για την ακύρωση της συναλλαγής και η εκδότρια Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε νόμιμη και αυτοδίκαια πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς πλέον σχετική ευθύνη της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση του Πελάτη με την εκδότρια Τράπεζα. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (και έως του νόμιμου ποσού καταβολής με μετρητά), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά του προϊόντος.

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

2. Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη λόγω μεταμελείας

Η ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο στα ετοιμοπαράδοτα είδη, εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε όσα είδη κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας & στις ειδικές κατασκευές η ακύρωση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αρνηθεί την εξόφληση ή την παραλαβή των ειδών που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας του ή ειδών ειδικής κατασκευής, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Η ακύρωση εκ μέρους του Πελάτη γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως, με παράδοση εντύπου από τον Πελάτη στο κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά του προϊόντος ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο Πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.

Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο φυσικό τρόπο προς τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που πριν από την εκ μέρους του Πελάτη δήλωση ακύρωσης, ο Πελάτης έχει καταβάλει την αξία της παραγγελίας του και η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον Πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης την κατέβαλε (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του Πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), τότε η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε τρίτο αρμόδιο οικονομικό φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης του ποσού που βαραίνει τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον Πελάτη με τον τρίτο οικονομικό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

3. Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Το ειδικό δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση

Ειδικώς στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ή σωματείο) (στο εξής «ο Καταναλωτής») που αγοράζει προϊόντα από φυσικό κατάστημα ή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) της MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας, δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και σε άριστη κατάσταση (συσκευασμένο). Για τον λόγο αυτό και επισημαίνεται η προσοχή κατά την αποσυσκευασία. Η υπαναχώρηση του Καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο Καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως και η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον Καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται.

Ο Καταναλωτής ευθύνεται να αποζημιώσει την MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε MILANO DE ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

 • Στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον Καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του Καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον Καταναλωτή
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του, δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.