Η Milanode, με στόχο την διαρκή βελτίωση της επιχείρησης, των προϊόντων και υπηρεσιών της, εντάχθηκε στις δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" & "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας", στοχεύοντας στην περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμισή της καθώς και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό της.

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

Αναλυτικά οι δράσεις: